Φυσιοθεραπευτήριο και Κέντρο Αποκατάστασης Αθλητικών Τραυματισμών Γιάννης Χατζηγιάννης

Θεραπεύουμε ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως:

α) Μυοσκελετικό Πόνο
β) Ορθοπαιδικούς Τραυματισμούς
γ) Αθλητικούς Τραυματισμούς
δ) Νευρολογικές Ασθένειες

τηλέφωνα επικοινωνίας: 25 222109, 99 195034
Φαξ: 25 222349
email: rehabilityphysiocenter@hotmail.com

Physiotherapy and Sports Injury Rehabilitation Center Υιannis Hadjiyiannis

We treat patients that suffer with conditions as:

a) Musculoskeletal pain
b) Orthopedic Injuries
c) Sports Injuries
d) Neurological diseases

Tel:  +357 25 222109, 99 195034
Fax: +357 25 222349
Email: rehabilityphysiocenter@hotmail.com